Ewa Kurek jest niezależnym historykiem, nieuginającym się wpływom kolejnym władzom. Dąży do ukazywania prawdy w stosunkach polsko-żydowskich, żąda przeprowadzenia koniecznych i zgodnych z wszelkimi zasadami, religiami i prawami badań historycznych w Jedwabnem i opierając się na źródłach podważa kłamstwa głoszone przeciwko Polsce i Polakom.

Urodzona w Kielcach, w 1951 roku polska historyk, scenarzystka, reżyserka i autorka książek o tematyce historycznej. Jest badaczką stosunków polsko-żydowskich.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1979 r. pracą pod tytułem Dziecko w kulturze polskiej XIV-XVI wieku obroniła tytuł magistra. Kontynuując edukację na studiach doktorskich na KUL w 1989 roku zdobyła tytuł doktora historii. Tytuł pracy doktorskiej: Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945.

Ewa Kurek była redaktorem i współwydawcą podziemnego Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność FSC w Lublinie, współpracowała z redakcją podziemnych Spotkań oraz polskimi i amerykańskimi redakcjami naukowymi i prasowymi. Wykładała w Toruńskiej Szkole Wyższej, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach.

Do amerykańskiego wydania książki Ewy Kurek pt. Dzieci żydowskie w klasztorach wstęp napisał Jan Karski – kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holocaustu.

W ostatnim czasie Ewa Kurek współpracuje m.in. z TVP, TV Niezależna, Gazetą Warszawską, a także z zagranicznymi wydawnictwami, m.in.: Hippocrene Books (Nowy Jork), News of Polonia (California), Nowy Dziennik (Nowy Jork), Orzeł Biały (Boston), Głos Polski (Toronto).

Stypendia

1987 – Stypendium naukowe Instytutu Sikorskiego i Fundacji Armii Krajowej w Londynie
1989 – Stypendium naukowe The Barbara Piasecka-Johnson Foundation
1995 – Stypendium naukowe Societe Historique et Litteraire w Paryżu
1996 – Stypendium naukowe Instytutu Sikorskiego i Fundacji Armii Krajowej w Londynie

Najważniejsze zagraniczne prelekcje

1988 – Jerusalem Uniwersity (Israel)
1993 – Princeton University (USA)
1994 – Virginia State University (USA)
2007 – Columbia University (USA)
2011 – Hunter College (USA)
2013 – The Institute of World Politics (USA)