Artykuły

Jedwabne – anatomia kłamstwa
Ewa Kurek

Jeden z mędrców powiedział, że należy wystrzegać się tych, którzy chcą w nas wzbudzić poczucie winy, albowiem pragną oni władzy nad nami. Słuszność tej maksymy rozumieli doskonale komuniści…

Przeczytaj artykuł


„Strach” sąsiadów – Janowi T. Grossowi do sztambucha

Ewa Kurek

 W ocenie długiej historii Polaków i Żydów na polskich ziemiach najgorsze jest to, że każdy, niezależnie Żyd to czy Polak, uważa się za eksperta. Prawdziwość tego potwierdza się także przy okazji publikacji książki Jana T. Grossa „Strach”…

Przeczytaj artykuł


Najważniejsze artykuły w j. polskim

1. Ewa Kurek, Encyclopedia Judaica, w: „Spotkania”, Nr 29-30, Lublin 1985.

2. Ewa Kurek, Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, w: „Dzieje Najnowsze”, R 1986, Nr 3-4, str. 249-279.

3. Ewa Kurek, Wojenne nawrócenia Żydów – rola Matki Boskiej Częstochowskiej, w: „Studia Claromontana”, R 1987, s. 137-140.

4. Ewa Kurek, Podajmy sobie ręce, w: „Nowy Dziennik” z dn. 28.IV.1987, Nowy Jork 1987.

5. Ewa Kurek, Polskie zakonnice ratują żydowskie dzieci, w: „Refleks”, Nr 27, Sztokholm 1988.

6. Ewa Kurek, Być księdzem w Izraelu, w:  „Tygodnik Powszechny” z dn. 26.VI.1988.

7. Ewa Kurek, Polacy i Żydzi jeszcze inaczej, w: „Tygodnik Powszechny” z dn. 24.X.1989.

8. Ewa Kurek, Inne spojrzenie na Holocaust, w: „Tygodnik Powszechny” z dn. 4.VII.1993.

9. Ewa Kurek, Krzyże-Kielce-Oświęcim, w: „Gazeta Niedzielna”, Londyn, 25.VIII.1996 oraz „Nowy Dziennik” w Nowym Jorku z dn. 2.IX.1996.

10. Ewa Kurek, Wspomnienie o Ojcu Danielu, w: „Tygodnik Powszechny” z dn. 30 sierpnia 1998; „Gazeta Niedzielna” – Londyn z dn. 30 sierpnia 1998;  oraz „Nowy Dziennik” – Nowy Jork z dn. 30 sierpnia 1998.

11. Ewa Kurek, Ratunek i bałwochwalstwo, w: „Tygodnik Powszechny” z dn. 11.IX.2001.

12. Ewa Kurek, Warunki przyjmowania i pochodzenie społeczne dzieci żydowskich uratowanych przez Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce w latach 1939-1945, w: „Śladami Polin – Studia z dziejów Żydów w Polsce”, Warszawa 2002, s. 124-166.

13. Ewa Kurek, Czy wojna z terroryzmem islamskim jest także polską wojną, w: Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej, Nr 1, R 2007, s. 61-65.

14. Ewa Kurek, „Zapora” i „Ogień” jako symbol chłopskiego oporu przeciwko komunistycznej władzy, w: „Wokół Legendy Ognia”, Nowy Targ 2008.

14. Ewa Kurek, Głos zamordowanych Żydów, w: „Gazeta Warszawska” z 23 sierpnia 2013; „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, z dnia 30 sierpnia 2013, Dziennik – Toronto, Kanda.

Artykuły naukowe w j. angielskim

1. Ewa Kurek, The Condition of Admittance and the Social Background of Jewish Children Saved by Women’s Religious Orders in Poland 1939-1945, w: Polin, Nr 3, Oxford 1988, s. 244-276.

2. Ewa Kurek, The Role of Polish Nuns in the Rescue of Jews 1939-1945, w: Embracing the Other, New York 1992, s. 328-335.

3. Ewa Kurek, The Condition of Admittance and the Social Background of Jewish Children Saved by Women’s Religious Orders in Poland 1939-1945, w: From Shtetl to Socialism, Washington 1993, s. 423-454.

%d blogerów lubi to: