O mnie

Wykształcenie

1989 – doktorat z historii w KUL: „Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945”

1988-1982 studia doktorskie – Katolicki Uniwersytet Lubelski

1979 – magisterium z historii w KUL: „Dziecko w kulturze polskiej XIV-XVI wieku”

1971-1977 studia historyczne – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Praca

2012-2003 – wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach; współpraca z wydawnictwami polskimi i zagranicznymi; wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; promotor kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich.

2002-1995 – współpraca z TVP oraz wydawnictwami polskimi i zagranicznymi

1994-1992 – dyrektor Instytutu Armii Krajowej w Lublinie.

1991-1990 – Kancelaria Senatu RP; dyrektor Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Lublinie.

1984-1989 – współpraca z redakcją podziemnych „Spotkań”; współpraca z  polskimi i amerykańskimi redakcjami naukowymi i prasowymi.

I-XII 1982 – redaktor i współwydawca podziemnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność FSC w Lublinie”.

Stypendia

1996 – stypendium naukowe Instytutu Sikorskiego i Fundacji Armii Krajowej w Londynie

1995 – stypendium naukowe Societe Historique et Litteraire w Paryżu

1989 – stypendium naukowe The Barbara Piasecka-Johnson Foundation

1987 – stypendium naukowe Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

 

Najważniejsze referaty i wykłady w uniwersytetach za granicą:

1988 – Jerozolima University – Izrael

International Conference on the History and Culture of Polish Jews: Udział Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945

1993 – Princeton University – USA

International Conference on the Altruistic Behavior Under Nazi Terror: “Rescue of Jewish Children by Nuns in Poland 1939-1945; the psycho-religious aspect”

1993 – Warszawa 5-7 lipca 1993. Międzynarodowa Konferencja ku czci tych, którzy ratowali Żydów w erze Holocaustu: czy obojętność może zabić; organizatorzy JFCR I ADL;

1994 – Virginia State University, Blacksbourg – USA
Visiting professor; wykłady z zakresu ratowania dzieci żydowskich w klasztorach Polski w latach 1939-1945.

2007 – Columbia University – Nowy Jork

Visiting professor; wykłady z zakresu stosunków polsko-żydowskich 1939-1945.

2011 – Hunter College – New York

Visiting profesor, wykłady z zakresu stosunków polsko-żydowskich 1939-1945: Behind the Border of Solidarity – Polish-Jewish relations 1939-1945

2013 – The Institute of World Politics – Washington

Behind the Border of Solidarity – Polish-Jewish relations 1939-1945

Reklamy